وقتی سخن می گفت، سه بار تکرار می کرد تا آنها که کُند ذهن هستند و در دفعه اول نمی فهمند، بفهمند. طوری سخن می گفت که می شد کلماتش را شمرد. 

موضوعات: سیره پیشوایان, رسول اکرم صلی الله علیه و اله
[پنجشنبه 1400-07-29] [ 10:31:00 ب.ظ ]