هم حکیم بود هم مرد عمل، هم شمشیر زن جنگجو بود هم پارسا بود هم خدا شناس. او رب النوع  عشق بود 

دکتر علی شریعتی امام علی علیه السلام را به زیبایی توصیف می کند. مردی که در جلوه های متفاوت کامل ظاهر می شود.

علی را گاه شمشیر زن قهرمان جنگ میبینی یا که یك سیاستمدار پرتلاش حساس در شهر. گاه در کسوت پدر دلسوز ، همسری مهربان و بسیار دقیق و یك انسان زندگی جلوه گر می شود، گاه هم تاریخ روایت می کند تنها  نیمه‌ های شب شب‌،  در نخلستانهای اطراف مدینه دور از چشم همگان  نه كسی بببیند و نه کسی بشوند و بعد سر در حلقوم چاه فرو برده  و آه سر می دهد.!

علي ، رب النوع  تمام عظمت ها، قداست ها ، زيبايي ها و احساس هاي مطلق است. ازآن گونه مطلق هايي كه بشر همواره دغدغه ديدن و پرستيدنش را داشته ، وهرگز نبوده ، ومعتقد شده كه ممكن نيست دركالبد يك انسان تحقق پيدا كند ، و ناچار ، مي ساخته است.

 

موضوعات: سیره پیشوایان, امیر المومنین علیه السلام
[دوشنبه 1400-11-25] [ 11:20:00 ب.ظ ]