بوسه پیامبر رحمت بر دستان کارگر


روزی که رسول خدا (صلی الله علیه و آله ) از غزوه تبوک باز می گشت، سعد انصاری به استقبال آن حضرت شتافت و با پیامبر (صلی الله علیه و آله) دست داد.
حضرت فرمود: چه باعث شده که دست هایت این گونه سفت و پینه بسته باشد؟ جواب داد: با بیل برای کسب نفقه خانواده ام کار می کنم.
حضرت دست وی را بوسید و فرمود: این دست هرگز آتش جهنّم را حسّ نمی کند.

 منبع: تاریخ بغداد، ج۷، ص ۳۴۲

موضوعات: سیره پیشوایان, رسول اکرم صلی الله علیه و اله
[یکشنبه 1401-02-11] [ 09:30:00 ق.ظ ]