خوی محمدی

 1- از بیماران عیادت می کرد اگرچه در دور افتاده ترین نقطه مدینه بودند

 2- مزاح می کرد اما به بهانه خنداندن حرف لغو و باطل نمی زد

 3- به عهد و پیمانش  بسیار وفادار بود و در امور بسیار مشورت می‌کرد

 4- سکوت می‌کرد تا نیاز  نمی‌شد لب به سخن نمی گشود

5- هموار صبر او بر خشمش  سبقت می گرفت

 6- هنگام‌غذا هرچه حاضر می کردند میل می فرمود

 7-هرگز دو نوع غذا با هم میل نمی کرد

 8- بسیار با حیا بود

9- بسیار صله رحم به جا می‌آورد

 10- تا گرسنه می شد غذا میل نمی کرد و قبل از سیر شدن از غذا دست می‌کشید

موضوعات: سیره پیشوایان, رسول اکرم صلی الله علیه و اله
[جمعه 1400-01-13] [ 04:09:00 ب.ظ ]